24.06.2013

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴ


Ամենաբարձր իրավունքը, որ կարող է ունենալ մի քաղաքացի- դա իր ծնող ժողովուրդը առաջնորդնելն է:
   Քչերին է տրվում այդ իրավունքը, և շատ քչերն են արդարացնում դա:
Ո՛վ, սակայն իրավունք ունի մի ժողովրդի ճակատագիրը՝ վարել:
-Նա՛, ճակատագրի ընտրյա՛լը, որ <<կը յառաջանայ մտախոհ>> - ճակատը լեցուն, վսեմ խոհերով ու իր կոչումի ամենասրբազնության գիտակցությունից <<գունատ>>, ապա օժտված ժողովրդի համար ամեն վայրկյան մեռնելու կամքով:
   Ամեն առաջնորդ ըստ իր պատկերի է դիմակերտում իր ժողովուրդը:
   Որի՞ն հետևել - ահա՛ հարցերից ամենաճակատագրականը, որի՞ն - Նազովրեցո՞ւն, թե Բիվխներին, Էմերսոնի՞ն, թե՞ Մարքսին, Մամիկոնյանների՞ն, թե հայ մտավորականության քաղաքականապես անկապաշտ մասին:
    Առաջինները- ոգու հսկանե՛ր - քո մեջ կապրեցնեն աստվածայինը, վերջինները՝ մարդկորեն անասնականը. առաջինները քո մեջ կմշակեն իդեալիստը, ասպետը, հերոսը, վերջինները՝ գորտի հոգով առօրեապաշտ պաղ մահկանացուն:
    Ճշմարիտ մտավորականություն, ասել է՝ ազգի հոգևոր ընտրանին, առաջնորդությունը:
    Ստամտավորականություն է, եթե այդպիսին չէ:
   Ուր ճիշտ մտավորականությունը առաջնորդի իր դերի մեջ չէ՝ այնտեղ կույր է ժողովուրդը, նաև՝ պառակտված:
   Մեր կյանքում դեռ զորաշարժի ենթարկված չէ ճշմարտությունը ստամտավորականության պատճառով, հայությունը դեռ չի հասկացել, որ հայկական հարցի սկիզբն ու վախճանը - դա հոգեվերանորոգված հայ անհատն է:
   Ժողովուրդները հաճախ տառաապում են հոգե-զգացական կուրությամբ - մա՛յրը ամեն կարգի ներքին տկարությունից ու բաղխումներից:
    Ճշմարիտ մտավորականությա՛ն է ընկնում՝ բուժել այդ կուրությունը իրենց ժողովրդի մեջ մշակելով բարոյական առաքինություններ - ճշմարտասիրություն, արդարամտություն, մեծահոգություն:
   Քաղցրորեն ստել ու կեղծել իր ժողովրդին՝ մանիլովշչինա՛ - ահա՛ հայրենաքանդ այն տկարությունը, որով բռնված է հայ մտավորականության իմաստորեն կույր և անցեղաշունչ մասը:

   Ժողովուրդները հաճախ ունակաբար ենթարկվում են նաև իրենց փախավեր առաջնորդներին, բայց չեն ներում նրանց:
   Ուր զորավոր առաջնորդ չկա՝ այնտեղ ոգու կյանք չկա, իսկ ուր այդ վերջինը չկա՝ այնտեղ խանդավառներ, մարտիկներ, գերզոհաբերողներ չեն ստեղծվում:
   Ազգերը չեն ունեցել և պիտի չունենան ավելի մեծ թշնամի, քան նյութապաշտ առաջնորդը:
   Այն մտավորականությունը, որը գրքի ծնունդ է և ոչ թե իր ցեղի մեծության ու ժողովրդի տառապանքի - կեղծ և անպտուղ մտավորականություն է:
  Չկա ավելի մեծ չարագործ քան առաջնորդը, որ իր ժողովուրդը պահում է անգիտակ իր դժբախտությանց պատճառներին: Նմանը, իր անձի հանդեպ մոռացում ապահովելու նպատակով, մութ ճամբաներով հաջողում է տարբեր ուղղություն տալ ժողովրդի ցասումին, մղելով նրան՝ իր դժբախտության պատճառները փնտրելու իրենից դուրս:  Ուրիշ ազգերի կյանքում հաճախ մի դժբախտությունը գալիս է խափանելու մի ուրիշը, ուրիշնե՛րը: Մեզ մոտ ընդհակառակը, ամեն դժբախտություն դառնում է պատճառը նարի, նորե՛րի:
  Պատմությունը վկայում է, որ իր դժբախտությունների պատճառները գիտակցող ժողովուրդը ավելի հաճախ է կրում իրեն վիճարկված դառնության բաժակը և հեշտությամբ հաղթահարում չարիքը:
    Ավելի՛ն, նմանի համար ամեն մի ձախորդություն, գալիքի մի նախազգուշացումն է: Միայն նմանին է հաջողվում հարվածախույս լինել:
  Երբ ժողովուրդը՝ ծուռ խղճմտանքի տեր իր ղեկավարների պատճառով մնում է անգիտակ իր ապրած դժբախտությունների պատճառներին, իր ամեն մի պարտությունից հետո նա դառնում է նաև պարտվողական, որ ասել է՝ ատակ և արժանի նորանոր պարտությունների:
   Առաջնո՞րդ ես, ուրեմն, եղի՛ր ազնիվ, ազնիվ եղի՛ր, էլի՛ ազնիվ՝ խղճմտանքիդ հանդեպ - դա ճակատագրական նշանակություն ունի ժողովրդիդ ճակատագրի համար:
   Մի ժողովուրդ ցեղորեն այնքան արթուն է, որքան դա զգայուն է դեպի իր մարգարեների, իր ընտրանիի կանչերը:
   Հայ մտավորականի ամենավտանգավորը՝ նա՛, ո՛վ փարիսեցիների և դպիրների նման լավ է ուսուցանում, բայց վատ ու վատն է գործում:
   Զորավոր և օրհնաբեր է այն առաջնորդը, որի կամքը օժտված է իր ցեղի ամենադրական հատկություններով:
   Հոգևոր կյանքի անատակ մարդուն տրված չէ՛ գերագույն նպատակի համար աշխատելու, զոհաբերելու, մեռնելու քաղցրությունը: Նմանը չէ՛ կարող առաջնորդ լինել:
   Ժողովուրդները չունեն ավելի մեծ թշնամի, քան կրոնապես պաղ եկեղեցականը, անոգի ուսուցիչը, կաշվապաշտ զորականը: Խորագույն անկումի իրենց օրինակով սրանք են անբարոյակացնում մարդուն իբրև անհատ և հավաքականություն:
    Մտքի անշարժություն, քարացում - երբ ա՛յդ է մտավորականությունը, նշանակում է, որ ժողովրդի քայլերն ուղղված են դեպի գերեզմանատուն:
    Միայն մեծ առաջնորդներին է հաջողվում իրենց կամքի ողջ ուժականությունը փոխանցել իրենց ժողովուրդներին, առավելապես նրանց երիտասարդ սերունդներին: Եվ հենց դրանով են վերանորոգվում  զանգվածները, վերածվելով մի բարոյական ընդհանրության, միակամ և միուղի ազգի:
   Նախ հասցնել մի մեծ սերունդ - մե՛ծ իր պաշտամունքով և ատելու կարողությամբ - և նրա միջոցով իրագործել իր պատմական առաքելությունը. այսպե՛ս է գործում ճշմարիտ առաջնորդը:
   Միջազգային առաջնորդության մասին խոսում են անհույսորեն տգետները միայն: Պատմությանը դեռ անծանոթ է նմանը: Առաջնորդը - իբրև տվյալ ազգի կուլտուր-ընկերային գործառույթների կիրառիչ - միշտ էլ երևան է գալիս ազգային կնիքով:
   Ազգային գաղափարը միշտ էլ նոր է և հավիտենապես արդիական: Քանի դեռ այդ չի հասկացել հայ մտավորականությունը՝ դա առաջնորդելու իրավունք և կարելիություն չի ունենա:
    Փառասե՞ր է առաջնորդը - փառասեր է ճշմարիտ ամեն առաջնորդը - այդ ոչի՛նչ, բավական է որ նա իր ազնվական ու ստեղծագործ փառասիրությանը միացնում է իր  շարժիչ միտքն ու մեծ սիրտը, բավական է, որ խաչ կա իր ուսին:
   Նմանի համար չէ՛ կոմպրոմիսը, նա վախ չունի հալածանքից և բնավ հաշվի չի առնում, թե իր սկսած պայքարում ո՞վ է իր հետ, ո՞վ՝ իրեն դեմ: Նրա առաջին թշնամին է կազմակերպված միջակությունը՝ հանձին զանգվածների տգիտության և տկարության քվեներով ընտրված իշխանությունը:
   Երբ մի ժողովրդի մեջ ճշմարիտ առաջնորդի երևումը ցնծության, փառաբանության և պաշտամունքի փոխարեն արժանանում է օձաթույն նախանձի, թշնամանքի ու մատնության՝ պետք է ընդունել, որ այդ ժողովուրդը դեռ արժանի է իր հին ճակատագրին:

<<Ռազմիկ>>, 1941թ., թիվ 3
Գարեգին Նժդեհ, <<ՄԵԾ ԳԱՂԱՓԱՐ>>, 
ՀՀԿ, 2003թ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий