21.03.2013

ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Մեզանում պատկերված է, որպես հսկա խեցգետնանման կենդանի, որն իր զույգ չանչերով բռնել է պատանու դեմքով Լուսնակը (վերջինս Խեցգետնի տնակալ երկնամարմինն է): Լուսնակի արական կերպը հուշում է այն մասին, որ այս պատկերը խոր հնություն ունի, երբ Լուսնակն ու ջուրը արական, իսկ Արէգակն ու հուրը՝ իգական (որպես քույր և եղբայր) են դիտվել: Այս աստղատնում իշխում է Աստղիկը: 


http://www.haykjanner.org/%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D6%80.ws

Комментариев нет:

Отправить комментарий