30.08.2014

Զվարճալի դեպք Արամ Մանուկյանի հուշերից

«Այն ժամանակ ես հազիւ 22-23 տարեկան էի, դեռ երես ածիլելը ինչ է չգիտեի: Իհարկե, բեղ-մօրուս ունէի և անհրաժեշտ էր, որ ածիլուեմ:
Բայց որտեղից գտնել սարի գլխին կանոնաւոր սափրիչ, գէթ ածելի, ո'չ այս կայ, և ո'չ այն: Դես ու դեն ենք ընկնում: Վերջապես, յայտնում են, որ գյուղի ու վանքի ամենալաւ «թրաշչին» վանքի ծառայ Սահակն է, որն ունէր մի լաւ սուր դանակ, որով, և' ոչխար էր մորթում, և' փայտ կտրում, և' մարդու երես ածիլում... Ճար չկար. ոնց որ եզը կը տանեն սպանդանոց, ինձ էլ նստացրին Սահակի առջև: Տնաքանդը սապոնով «թրաշ» անելու սովորութիւն էլ չուներ. այդ բանը նրա գլուխը ձգեց Յարութիւնը: Վերջապէս, երկար-բարակ նախապատրաստութիւններից վերջը` դանակը սրեց և գործի սկսաւ:
Ղըրթա ղըրթ. անտէր երեսս շատ սարթ է. խեղճի դանակը չի կտրում. սոսկալի ցաւ է պատճառում արդէն այստեղից այնտեղից մի քանի ածելի առնելը: Իսկ երբ մի երեսս վերջացրեց և սկսեց վիզս, ուղղակի ահռելի էր: Դիմանալ չկարողացայ: Արդէն մի քանի տեղից կտրել էր, տղայի պես խռովեցի և ըմբոստացայ: Վարդապետը, Փայլակը, Արտուրը և Յարութիւնը կանգնած կը խնդային ու կը հեգնէին: Միայն վերջինն էր, որ փորձեր էր անում օգնել: Ծառան վախեցած փախաւ: Գործը շարունակեց Յարութիւնը: Մնացածը երեւակայելու է: Վերջանալուց յետոյ ամբողջ երեսս արիւնոտուել էր»:


08.06.2014

ԱՀԱ ԹԵ ՈՒՄ ԱՐՁԱՆՆ Է ՊԵՏՔ ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼ ԵՎ ՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ՍԵՐՈՒՆԴ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ


,,.....գնդապետ Բեյ-Մամիկոնյանը Դիլիջանում սպաների խորհրդակցություն է հրավիրում եւ ներկայացնում Թ. Նազարբեկյանի կարգադրությունը՝ զորքի մի մասը ցրել, մյուս մասը վերածել ոչ մեծ պարտիզանական ջոկատների, իսկ հրետանին տանել Սեւան ու թաղել Չիբուխլու գյուղի մոտ։


«Փառք եւ պատիվ հայ արյան» վկայում է ականատեսը, որովհետեւ խորհրդակցությանը ներկա սպաներից մեկը՝ ղարաբաղցի կապիտան Մոսեսովը (Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանը), այդ պահին անմիջապես ոտքի է կանգնում եւ հայտարարում. «Ես չե՛մ հնազանդի այդ որոշման։ Դա դավաճանութիւն է։ Ո՛չ ոք իրաւունք ունի այդպէս վարուելու Հայոց ճակատագրի հետ։ Ես իմ թնդանօթներով այս իսկ րոպէին կը մեկնեմ ճակատը՝ մեռնելու։ Ով տղամարդ է եւ հայու արիւն ունի իր երակներում՝ թո՛ղ իմ ետեւից գա»։


Նրան է միանում վիրավոր պորուչիկ Գարեգին Տեր-Հարությունյանը՝ Նժդեհը, որը Երեւանից ստացել էր Արամ Մանուկյանի պահանջը՝ դիմանալ գոնե երեք օր, քանզի Ղարաքիլիսան գրավելուց հետո թուրքական բանակը Դիլիջան-Սեւան-Ախտա գծով կարող էր շրջանցել Երեւանը։ Ապստամբած եւ ի վերջո՝ Թ. Նազարբեկյանի համառությունը կոտրած զորքը՝ Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանի թնդանոթաձիգների ու Նժդեհի հեծյալ հարյուրյակի առաջնորդությամբ մայիսի 24-ին վերադարձավ Ղարաքիլիսա,,։


Սկսվեց ճակատամարտը:
Գուրգեն Տեր- Մովսիսյանը հրետակոծում է թշնամու դիրքերը, սակայն նկատում է, որ առաջին գծում պասիվություն է տիրում: Հեծնում է ձին, թողնում է իր դիրքը ու սլանում առաջին գիծ, զինվորներին քաջալերում ու տանում հարձակման: Եվ այդտեղ էլ զոհվում է հերոսաբար...Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը տևում է 4-օր, մայիսի 25-28-ը: Հաջողվում է կանխել թուրքերի առաջխաղացումը դեպի Երևան, և Աարդարապատի ճակատամարտում հայերին հաջողվում է հաղթել այդպես էլ համալրում չստացած թշնամուն , և երկիրը փրկվում է կործանումից:

27.02.2014

ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄՔ


Փաստելով, որ օրվա հայությունը զերծ է ազգային ամբողջականության զգացումից, որով եւ՝ ազգային միության գիտակցումից, նաեւ, լինելով հատվածապաշտ եւ եսակենտրոն՝ առաջնորդվում է նախանձի, հաշվի վրա հենված ներկուսակցական բարոյականով, Տարոնականությունը իբրեւ սկզբունք որդեգրելով ներցեղային բարոյականը՝ ձգտում է արմատախիլ անել ներքին պայքարի ախտը, բովանդակ հայության ուժերը ներքին ճակատից տեղափոխել եւ կենտրոնացնել արտաքին վտանգի դեմ: ՙԿա՜ արտաքին ճակատը, որի  վրա միայն  կարելի է  արժանապես
հերոսանալ՚,- նշանաբանում է Տարոնականությունը:    Միաժամանակ,  մատնանշելով  այն  վտանգավոր  հանդուրժողականությունը եւ համակերպվելու տրամադրությունը, որ առկա են մեր մեջ ներքին թշնամիների` ստոր, նյութապաշտ, թուլամորթ, հաշվենկատ ՙհայ- րենասիրությամբ՚ հայ կոչվողների ներկայության նկատմամբ, որոնք, ցավոք, հաճախ առաջավոր դիրքեր են գրավում մեր ազգային կյանքում, Տարոնականության գաղափարախոսները գտնում էին, որ անհրաժեշտ է ամենից առաջ ներքին այս արգելքները վերացնել, որպեսզի կարողանանք հաջողությամբ դիմագրավել արտաքին անխուսափելի արգելքները:
Որպես ցեղային միություն դավանող ուսմունք՝ Տարոնականությունը դեմ է ՙդասակարգային՚ մտածումին, որ կոչված է մասնատելու ազգային մարմինը: Նա ապադասակարգային ուսմունք է:
- Մի՜ ըսեր ՙհայ աշխատավորություն՚, ՙհայ քաղքենիություն՚ (բուրժուազիա,- Մ. Լ.), ՙհայ ավատատեր՚, ՙհայ կղեր՚, ազգը մի՜ պատկերեր ներքուստ պառակտված, այլ ըսե՝ ՙհավիտենական հայկականություն՚, ՙհայություն՚,- ուսուցանում է Տարոնականությունը:
Նա ընդամենը ազգային միության քարոզ չէ. վստահ, որ ՙմիությունը կստեղծվի ո՜չ թե կողմերի, հատվածների սակարկություններով, այլ՝ ընդհանուր նպատակի մը, արժեքի մը ենթարկվելու բացարձակ կամքով՚ , Տարոնականությունը սահմանում է այդ ընդհանուր նպատակը (իմա՜ Ցեղի հավերժացումը) եւ ցույց տալիս ընդհանրական հավիտենական արժեքները (իմա՜ Ցեղը եւ Հայրենիքը): Միա՜յն այս գերնպատակի ու ընդհանրական այս արժեքների շուրջ եւ դրանց ծառայելու կամքով է հնարավոր մեր ազգային միությունը:

08.01.2014

Հատված՝ "Հավերժական Արքայատոհմ" գրքից


Այնտեղ, ուր հավետ եռում են, վշշում՝ Անդրաշխարհի դռները ծածկող քաոսային սև ջրերը անտակ, ուր մեգն է իշխում՝ երկնի անհունը կապելով երկրի անտակ անդունդին, հզոր Արայի երկնային կամքով, Դիցամոր քնքուշ խնամքի ներքո, Հայոց Դիցերի անխոնջ հսկումով, լաջվարդով պատված փառատաճարում հուրհրատում է՝ երկնից իջեցված Հայկական Գահը ադամանդակուռ: Աշխա՛րհը գիտի. հեռու մարդկային ճղճիմ կրքերից, այս Գահին բազմող Դյուցազունները միայն բարիք են պարգևել երկրին: Աշխա՛րհը գիտի. այս Գահին բազմող տիրակալների շուրթերից ելած ամեն մի հնչյուն՝ օրե՛նք է անխախտ, օրենք՝ սրբազան, որ արդար է միշտ ու չի հնանում, ինչպես չի մեռնում լույսը Շնաստղի՝ կախված երկնքից սուրբ Մեծամորի: Արևագալին, հերթական անգամ, գալիս են հզոր Ավագներն Հայոց, խմբվում Տաճարի ժողովատեղում: Թորգոմն է կանչել՝ քուրմը գերագույն, Արի տոհմերի վեհանձն արքան՝ արդար, իմաստուն: Եկել են այստեղ մեր Լեռնաշխարհի բոլոր ծայրերից. կրկի՞ն պատերազմ, արհավի՞րհք, աղե՞տ: Չգիտե ոչ ոք: Ձյունից էլ ճերմակ մի հսկա արծիվ, լայն պտույտներով շտապում է ներքև, զիլ կռնչոցով թառում աջ ուսին Արի Թորգոմի: Պատգամաբեր է. Ցեղին սպառնացող վտանգի ժամին, Ցեղի փառահեղ թռիչքի պահին, հայտնվում է միշտ, իր ներկայությամբ բերում է կա՛մքը հզոր Արայի, հաստատում խոսքն ու գործե՛րը բարի՝ Հայոց արքայի: Լռեց արծիվը: Հայոց Տերերի խոժոռ աչքերում սպասումն է տիրում: Ահա բարձրացրեց աջն իր տիրական՝ արքան իմաստուն և սկսեց խոսել. ոչ ոք չգիտեր, որ այդ խոսքերից՝ աշխարհի վրա սկիզբ էր առնելու մի նո՛ր պատմություն. -Դյուցազունք հզոր, Արյա՛ց հսկաներ. ահեղ դիցերի մեծազոր կամքով, մեր նախնիները միավորեցի՛ն Հայոց լեռներում ցիրուցան ապրող իրենց տոհմերը: Միավորեցին՝ սիրո՛վ, հավատքո՛վ, մեկտեղ ապրելու, ստեղծագործելու աննկուն կամքո՛վ: Միավորվեցի՛ն մեր պապերն արի՝ ոչ թե բռնությամբ ու խարդավանքով, այլ եղբայրության, միևնույն արյան ու Հայրենիքի բնակա՛ն կանչով: ՈՒ գետերն Հայոց, որ վերածելով մեր գավառները խուլ կղզյակների, մեզ ստիպում էին ապրել մեկուսի՝ մեր եղբայրներից, այժմ դարձել են մեզ իրար կապող, մեր աշխարհների ուժն ու բարիքը մեկտեղ գումարող լուսե շղթաներ: Իսկ լեռները մեր, որ կասկածանքով զննում էին միմյանց դարեր շարունակ, այժմ խոսո՛ւմ են, կանչո՛ւմ են իրար, լուր տալիս, թիկունք դառնում մեկ-մեկին: Համերաշխության մեր կա՛մքն է հոսում լուրթ վտակներով Հայոց գետերի: Եղբայրացե՛լ են Հայաստան երկրի հպարտ սարերը, ու միահամուռ, հսկո՛ւմ են դաշտերն Հայոց Տերերի: Եղբայրացե՛լ են Հայոց Տերերը, և իրենց հերթին, ուս-ուսի տված, պահպանում անդո՛րրն իրենց լեռների: Դո՛ւք եք տերերը Հայոց աշխարհի, ու ծաղկեցնելով աշխարհները ձեր, համախմբվելով վտանգի ժամին՝ կա՛մքն եք կատարում մեր նախնիների, կամքն եք կատարում ձեր զավակների՛, որ դեռ չեն ծնվել, բայց հետևո՛ւմ են, ու հսկո՛ւմ են լուռ՝ մեր բարձրաշխարհին: ՈՒ ես պատգա՛մն եմ բարբառում այսօր՝ Գերագույն Ոգու, Հայաստան երկրին բարիք պարգևող չքնաղ Դիմացոր, ահեղ Դիցերի, աչալուրջ հսկող մեր նախնիների, հավատով սպասող մեր զավակների. Հայրենի երկրում ստեղծագործելու, ապրելու համար, Արի տեսակը հավերժացնելու, հաղթելու համար՝ քի՛չ են նվիրումն ու պաշտամունքը Հայոց աշխարհին, հարազատ Ցեղին, զորեղ դիցերին: Դեռ բավարար չե՛ն եղբայրությունն ու միասնությունը Արի տոհմերի:

05.01.2014

ԱՊԱՐԱՆՑԻ ԿՆՈՋ ՏԱՐԱԶ

Երկրորդ դարից կոչվել է Քասաղ, առաջին անգամ հիշատակել է պատմիչ Պտղոմայիսը իսկ տասերորդ դարից կրում է Ապարան անունը, որը նշանակում է Պալատ: Ապարանը պատմական Հայաստանի Նիգ գավառի կենտրոնն էր: Գնթունյաց նախարարական տան նստավայրը, որտեղ նրանք կառուցել են 6-րդ դարում Քասաղի բազիլիկը: Զաքարիա պատմիչը ԺԷ դարում Ապարանի անունը հիշատակում է Քասաղ իսկ 17-րդ դարից մինչև 1935 թվականը կոչվել է Բաշ-Աբարան:
    Ապարանը հարուստ է եղել իր կոթողային հուշարձաններով՝ Աստվածընկալ վանքը 13-րդ դար, Ապարանի մոտակա գյուղ Մռավյանում՝ Մենաստան վանքը 10-12-րդ դար և այլ հուշարձաններ:
     Մայիսի 20, 1918 թվականին Ապարանի բնակիչները Բաշ-Ապարանի ճակատամարտում, ղեկավարությամբ և գլխավորությամբ Ազգային Հերոս Դրոյի (Դրաստամարտ Կանայան)՝ զգալի հարված հասցրեցին թրքական բանակին: Կասեցնելով Ալեքսանդրապոլից դեպի Երևան առաջընթացը, հետո մղելով խմբերը, փախուստի մատնեցին թշնամուն:
     Հեռավոր Ամերիկայում 1956 թվականի Մարտի 8-ին փակվեց Ազգային Հերոս Դրոյի հիսուն և ավելի տարիների գործուն պատմության կյանքի էջը: Նրա աճյունները փոխադրվեցին Ապարանում կառուցված Բաշ-Աբարան հուշարձանին կից վայրում:

Տարազ
Ապարանի տարազը նշանավոր է իր բարձր գլխարկով, որը պատրաստելու համար միշտ կարվում էին երիզներ. պարեգոտի կուրծքը զարդարված էր ոսկեթել ձեռագործներով ինչպես նաև գոգնոցը: Գոգնոցի և կուրծքի ձեռագործներով զարդարված կտորի գույնը՝ սովորաբար ընտրվում էր գլխարկի գույնից: Թևերը ուներ Զպուն (հագուստի կտորից ավելացրած երկար կտորներ), որոնք կարվում էին թևերի տակիս և կախվում էին ձեռքի վրա: 

02.01.2014

ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (Ք.Ա. 70-68ԹԹ.)


ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱԾՎՈՂ
ՆԱՀԱՆՋԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


Տիգրան Մեծը չեզոքություն էր պահպանում իր աներոջ՝ Պոնտոսի թագավոր Միհրդատ Զ Եվպատորի (Ք.ա. 111-63թթ.) ու Հռոմի միջև Միհրդատյան պատերազմներում(Ք.ա. 89-63թթ.), սակայն դա bավարար չի լինում Արևելքում նվաճումներ ձեռնարկած Հռոմի հետ առճակատումից խուսափելու համար:Տեղեկանք. Միհրդատյան պատերազմների թատերաbեմը Փոքր Ասիան էր, որտեղ Հռոմը ձգտել է տարածքներ գրավել, իսկ Պոնտոսն իր ազդեցությունը պահպանելու համար խոչընդոտել է դրան:
  Առաջին պատերազմը (Ք.ա. 89-84թթ.) սկսել է Միհրդատ Զ-ն: Պոնտոսի bանակը նվաճել է Սև ծովի առափնյա տարածքները և Հունաստանը, սակայն հռոմեական զորքերը հաջողությամb կասեցրել են նրանց առաջխաղացումը: 
  Երկրորդ պատերազմը Ք.ա. 83-81թթ. էր:
   Երրորդ պատերազմը (Ք.ա. 74-63թթ.) դարձյալ սկսել է Միհրդատը, սակայն հռոմեական զորքերը` զորավար Լուկուլլոսի գլխավորությամբ, դուրս են մղել նրան իր սեփական երկրից: Ծանր պարտություն կրած Միհրդատն ապաստանել է Հայաստանում Ք.ա. 71թ.: Միհրդատ Զ-ին Հռոմին չհանձնելու պատրվակով Ք.ա. 69թ. գարնանը Լուկուլլոսն առանց Հռոմի Սենատի հավանության` զորքը մտցրել է Հայաստան: Դրանով Միհրդատյան պատերազմները վերածվել են Հայ-հռոմեական պատերազմի:Պատմական տեղեկանք.
Միհրդատին, ՙոր վախեցած էր ու փախստական, Տիգրանը՝ հայոց թագավորը, ընդունեց, հավատը նրա գործերին ամրապնդեց, բեկվածին բարձրացրեց, հուսալքվածին քաջալերեց՚:
Կիկերոն ՙԳնեոս Պոմպեոսի գերագույն
 հրամանատարության մասին՚ ճառից


31.12.2013

ՍԱՀԱԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ «Երնեկ թե այս նոր տարին»

29.12.2013

ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՙՄենք տեսանք գաղութի բարոյական
զարհուրանքը, հայրենազուրկ մարդու
հոգու չարչարանքով դիմեցինք մեր
հայրերու աստվածների խորհուրդին
եւ գտանք տարոնականությունը՚:


ՑԵՂԸ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ՝  ՏԱՐՈՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ

Տարոնական աշխարհայեցողության էաբանական խորքը Ցեղն է՝ տեսակը, որը կենսաբանական (բնական) ըմբռնում է եւ ո՜չ պատմական՝ ինչպես ազգությունը, կամ ընկերային՝ ինչպես ժողովուրդը: Ցեղի (տեսակի) հավերժացումը Տարոնականության սահմանած ընդհանուր գերնպատակն է, իսկ Ցեղի կենսաբանական որակները՝ Արյունը եւ Ոգին, որոնք ժառանգականության օրենքով շարունակելի են, կազմում են Տարոնական կենսահայեցողության շաղախը: Ցեղը արյան (նյութի) եւ ոգու՝ մարմնականի ու հոգեկանի բնական ներդաշնակությունն է, եւ Տարոնականությունը ցեղի մարմնական ու հոգեկան հատկանիշների (արյան եւ ոգու) փոխադարձ ազդեցությունն ընդունում է որպես բնածին ճշմարտություն:
  ՙՈրոշ որակի արյունը կարող է միայն ծնունդ տալ որոշ որակի ոգու: Ոգու եւ ոգու միջեւ այնքա՜ն տարբերություն կա, որքան՝ արյունի եւ արյունի: Տարբեր են  ո՜չ  միայն սպիտակների եւ  դեղինների  մարմնական հատկանիշները, այլեւ՝ նրանց հոգեգծությունը՚,- պարզաբանում է Հայկ Ասատրյանը: Այսպիսով, Տարոնականությունը հաստատում է ցեղի ոգու (որով պայմանավորված են նրա հոգեկան հատկանիշները)  եւ  արյան (որը պայմանավորում է ցեղի մարմնական գծերը)  փոխադարձ կապը, դրանց անկրկնելիությունը, ինքնատիպությունը:
Որպես ՙԱստծո կամքի արտահայտություն՚, ցե՜ղն է, որ ապահովում է բնական կապը մարդու եւ աստվածայինի՝ անցավորի եւ հավիտենականության միջեւ: Այլ խոսքով, անհատն անցավոր է, իսկ տեսակը՝ ենթակա մշտնջենացման, եւ  մարդը հաղորդակցվում է  հավիտենականի հետ՝ Աստծո կամոք արարված իր տեսակը (ցեղը) հավերժացնելու ճանապարհով:
  Ըստ Տարոնականության, տեսակը ո՜չ թե Աստծուց  կանխորոշված է հավերժելու, այլ՝ ենթակա է ինչպես հավիտենացման, այնպես էլ վերացման՝ կախված գոյության կռվում նրա կենսունակությունից եւ Աստծո հետ կենդանի կապից: Այստեղ տեղին է բերել Նժդեհի արտահայտած անհանգստությունը ճակատագրապաշտական ծուլության վերաբերյալ, որով համակվածները կարծում են, թե Հայ տեսակը երբեւէ վերանալ չի կարող. ՙԵս հարցնում եմ այնպես, ինչպես ո՜չ ոք դեռ չի հարցրել. ո՞ւր ենք գնում: Մեզ համար տեղ կա՞ պատմության մեջ... Գիտե՞ մեկը, որ եթե դադարենք գոյություն ունենալե՝ տիեզերաշենքի մեջ մի հատիկ հյուլե իսկ պիտի  չշարժվի՚:

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՅՈՒՀՈՒ ՏԱՐԱԶԶանգեզուր, բնաշխարհ Հայաստանում՝ իր մեջ ընդգրկում է Գորիսի, Մեղրիի և Սիսյանի շրջանները: Զանգեզուրի տեղանունն  ավանդաբար ստուգաբանել են կապելով հայկական Ձագիկ նահապետի, կամ Ձագեձորի՝ Ձագերի ձոր անվան ձևափոխումներին: Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի բերած ավանդական տեղեկության, Ձագեձորը հիմնադրվել է Սկյութների կամ Սակերի նախարարների նահապետերից Ձագիկը: Զանգեզուրը համարվել է նաև այստեղ ներխուժած և բնակված Սակերի անվան փոխված ձևը՝ Սակ, Ձագ, Ձագեձոր, Զանգեզուր:

     Զանգեզուրը հայտնի է իբրև Սյունյաց աշխարհ: Սյունիք անունը հայտնի է հնագույն ժամանակներից և ունի էթնիկական ծագում: 11-13 դդ.  Զանգեզուրին տիրել են սելջուկները իսկ 13-14 դդ մոնղոլները և 15-րդ դարից պարսիկները: Պարսիկների տիրապետության ժամանակ Զանգեզուրը եղել է Ղարաբաղի խանության կազմում: 18-րդ դարի 20-ական թվականներից Զանգեզուրի բնակիչները Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ ազատագրական, հերոսական պայքար մղեցին թուրք-պարսկական բանակների  դեմ:
     Զանգեզուրի տարածքը հայտնի է պատմական նշանավոր հուշարձաններով: Դրանցից են՝ Բաղաբերդը , Վահանավանքը, Կապան քաղաքը, Տաթևի վանքը, Սյունիքի վանքն ու բերդը, Կաքավաբերդը, Ձագեձորի բերդը և Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը Խնձորեսկում:
    Գրականության մեջ Զանգեզուրը ունեցել է հայտնի դեմքեր՝ Ստեփանոս Օրբելյան, որը գրել է <<Պատմություն Նահանգի Սիսական>> 1910 թվականին, Ս. Լիսիցյանը՝ <<Զանգեզուրի հայեր>>-ը 1968 թվական և այլն:

26.12.2013

ԱՍՈՐԻՔԻ, ՓՅՈՒՆԻԿԻԱՅԻ ԵՎ ՀՐԵԱՍՏԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆԸ (Ք.Ա. 83-70ԹԹ.)

ՙՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ՚ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ


Մեծ Հայքի թագավորության արտաքին քաղաքականության նոր փուլ է սկսվում Պարթևստանի դեմ պատերազմում տարած հաղթանակից հետո: Այն որակապես տարբերվում էր նախկինից և շարունակվում է մինչև Ք.ա. 70թ.՝ հռոմեական բանակի ներխուժումը Հայաստան: Այս փուլի մասին սկզբնաղբյուրների տեղեկություններն ավելի հարուստ են, հնարավորություն են տալիս վեր հանել հայոց ռազմարվեստի պատմության բազմաթիվ հարցեր և նորովի իմաստավորել Տիգրան Մեծի գահակալման առաջին տասը տարիների իրադարձությունները:Ռազմավարությունը
Հայկական պետության հզորացումը համընկնում է Հռոմի աշխարհակալության ստեղծման ժամանակաշրջանին: Աստիճանաբար պարզ է դառնում, որ ամբողջ Առաջավոր Ասիան է Հռոմի նվաճողական քաղաքականության թիրախը: Տարածաշրջանում սկսվում է մարտահրավերների (այդ թվում` նաև հռոմեական սպառնալիքի) դեմ ուժերը միավորելուգործընթաց:
  Ակնհայտ է, որ ուժերի միավորումը պետք է ընթանար ամենահզորի՝ Մեծ Հայքի շուրջը: Այս քաղաքական ռազմավարությունը մեծապես նպաստում էր Ք.ա 84-70թթ. Հայկական տերության հաղթանակներին: 

25.12.2013

ՕՐՀՆՅԱԼՆԵՐԸ


Ոգի՜ Գերագույն ու ամենազոր. Ամենաարի, Ամենաբարի, Հայոց Դիցերի Խորիմա՜ստ դու Հայր: Շռայլի՛ր, զեղիր պարգևդ առատ՝ Լույս-Հայի հոգում. Արարման հրաշքն ու հոգիներին լույս պարգևելու սրբազան ջիղը թող մնա՛ հավետ՝ քո կամքով ծնված Հայոց սրտերում: Պահապաննե՛րն ենք քո Որակների, ու զավակնե՛րն ենք, զինակիցները՝ քեզանից սերված ահեղ Դիցերի: Դու հաստա՛տ պահիր Հայոց լեռները, և մենք երկնասլաց ապառաժներո՛վ կշարունակենք կամքը մեր կոփել: Երկնային ջահերն՝ Արարատի լուրթ, անհուն եզերքում թող վառվե՛ն հավետ, ու հրե արգանդն Հայոց լեռների՝ թող եռո՛ւն մնա. և մենք, աշխարհի կեղտ ու չարիքին՝ սրի տեսք ստացած մահաբեր շանթով, հրաբուխներո՛վ կդիմակայենք: Դու անմա՛ր պահիր հուրը երկնային՝ մեր հոգիներում, և մենք՝ Բարձրյալիդ լույս օրենքներով, կապրենք հավիտյա՛ն սուրբ Արարատում: Թող հավերժանա՛ Տեսակը Արի, քանզի կա՛մքն է դա ամեն մի Հայի. ամրացրո՛ւ կամքն այդ, Բարեբե՜ր Արա: Մա՜յր Ամենայնի, գորովդ անսպա՛ռ Հայոց աշխարհից: Ոռոգի՛ր լանջերն ահեղ լեռների՝ վարար հորձանքով կենարար կաթիդ, արևի ոսկի՛ն խառնիր մայր հողին, ու ոսկե հասկը թող հավե՛տ ծփա Արյաց սուրբ հողում: Քո կամքով, Հայոց քարերը անգամ՝ կյա՛նք են պարգևում. դու բեղո՛ւն պահիր սերմը Հայորդու: Քո գեղեցկությունն ու սերը անհուն՝ չլքե՛ն երբեք չքնաղ Հայուհուն: Բերք ու բարի՛քդ պարգևիր հողին, առողջ մանուկներ՝ Հայի օջախին: Դիցամա՜յր չքնաղ, սիրառա՜տ Մարէ. պահիր, փայփայի՛ր չքնաղ բնությունն Արարատ երկրի, իսկ մնացյալը՝ Հայը կպահի՛:
ՈՒ ղողանջո՛ւմ է ամեն այգաբաց՝ քաղցրալուր օրհնանքն Հայոց քրմերի: Մթին Տավրոսից՝ շարժվում Արևելք, Կորդվաց աշխարհից՝ սավառնում հյուսիս, Պարխարից՝ հարավ, ու Մայր Արաքսի անհանգիստ ալյաց ահարկու խաղով հոսում Արևմուտք՝ Արարատների, Արայի լեռան ու Արագածի սուրբ եռանկյունու վեհաշքությանն ավելացնելով խորհուրդն ու կա՛մքը՝ Սյունյաց լեռների ու ծմակների, Սիփանի, Սիմի հպարտ մենությունն ու դրախտային անապակ շունչը՝ չքնաղ Բյուրակնի: Մեծրանց լեռների, Գուգարաց երկրի հպարտ տերերի կա՛մքն է թևածում նրանց բերանով, հոգածությունն ու խնա՛մքը արթուն՝ տափաստանների շեկ ավազների բյուր միջատներին հսկող Զագրոսի, բարձրաբերձ Զաբի: Նպատ, Թոնդուրեկ, Նեմրութ ու Վարագ՝ հավիտենական իրենց զորության ձա՛յնն են առաքում նրանց շուրթերով. Խորիմա՜ստ Արա, Բարեբե՜ր Մարէ, մեծազո՜ր Դիցեր. թող չթուլանա՛ն պիրկ բազուկները Տորքի զարմերի, ու թող չմարե՛ն հրաբուխները՝ սրտերում ցասկոտ Սլակի տոհմի: Միանդակի գոռ զավակներն արի՝ թող չնվաղե՛ն, ու թող բազմանա՛ն Խոռի զարմերը վիշապահալած: Հայոց սուրբ երկրի բոլոր ծագերում, թող ազատ քայլեն ու թող արարե՛ն նախարար տոհմերն Արի Դիցերի. թող հարատևի՜ Տեսակը Հայի:

24.12.2013

ԶՈՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԸ


Գուցե և միակ տեղն է կռվադաշտը, ուր ամեն բանից ավելի և ամեն բանից սուր զգացվում է
կարիքը բարոյապես ազդելու և իշխելու մտքերի, սրտերի և կամքերի վրա:
    Կարողանալ բռնակալորեն իշխել հոգիների վրա, - ահա՛ ղեկավարի ամենամեծ և ամենաանհրաժեշտ կարողությունը, առանց որի զորանոցն ու մարտադաշտը զինվորներին չի կարող հաղթության մղել:
      Այն, ինչ որ հաճախ դժվարանում է կատարել արդիական հեռաձիգ թնդանոթը, հեշտությամբ կատարում է ղեկավարի զորավոր խոսքը:
     Խոսքը՝ երբեմն հրամայող ու իշխող, երբեմն՝ կանչող ու մղող, խոսքը միշտ պատկերավոր ու սեղմ, սրտերին կրակ, բազուկներին թափ, կամքերին մղում տվող խոսքն է իշխելու և վարվելու միակ միջոցը:

     Եվ որքան զորավոր՝ այնդքան մեծ է նրա հմայքը, այնքան ընդարձակ է նրա տիրապետությունը:
     Խոսքը՝ դա ինքը ղեկավարն է:
     Հաղթելու համար քիչ է խելքը, տաղանդը, պետք է զորավոր խոսքը:
     Առանց զորավոր խոսքի բութ են սրերը, թույլ՝ բազուկները, անվճռական՝ կամքերը:
     Առանց զորավոր խոսքի չկա իշխանություն հոգիների վրա, իսկ առանց այդ իշխանության՝ չկա հաղթանակ:
     Մարդկային լեզուն չունի մի հատիկ բառ, որն այս կամ այն կերպ չխազեր կռվում գտնվող զինվորի հոգեբանության վրա:
     Պետք է գիտենալ՝ ի՞նչ և ինչպե՞ս խոսել զինվորի հետ: Իսկ դրա համար պետք է ծանոթ լինել, եթե այսպես կարելի է ասել, <<հոգեկան քիմիայի>> օրենքներին: Պետք է բաղադրել կարողանալ որոշ զգացումներ զինվորի մեջ՝ մեր ցանկացած հոգեկան հուզումն առացացնելու համար: 
    Տպավորություն է գործում, շատ անգամ ոչ թե այն, թե ինչ որ ասում ենք, այլ այն, թե ե՞րբ և որտե՞ղ, ինչպե՛ս ենք ասում:
     Հայրենապաշտություն, կրոնական մոլեռանդություն, ազատասիրություն, բարի նախանձ և այլն, - ահա՛ զինվորական զորավոր խոսքի աղբյուրները:
     Բարձր հայրենասիրություն: Դա զինվորի սրտի ամենազգայուն լարն է, որի թրթռումներից մեծապես օգտվել են և օգտվում են ղեկավարները: Չկա, չգիտեմ մի պատմական զոհաբերություն, մի մեծագործություն, մի հերոսական թռիչք, որին ընդունակ չլիներ այդ հզոր զգացումը: Դա է անմահացրել Թերմոպիլյան կիրճը, Բուլղարական Շիպկան, Հայկական Սյունիքը:
     Կրոնական զգացումը հրաշքներ է կատարել անցյալում:
     <<Ձեր առջև արքայությունն է, ձեր հետևը դժոխքը, ընտրեցեք մեկն ու մեկը: Որպես կայծոռիկներ ճառագայթում են պատերազմում ընկած վերքերը: Նրանք կմտնեն Եդեմի գեղեցիկ պարտեզները, և կպառկեն ոսկեթել բարձերի վրա...>>:
    Այսպես էր խոսում արաբի հոգուն ծանոթ ռազմիկ մարգարեն և իր ղեկավարած սպառազեն ամբողը մղում էր դեպի մահ ու նվաճումներ:
    Նույն հրաշագործ զգացումն էր մղում խաչակիրներին դեպի Հիսուսի գերեզմանը:
     Գուստաֆ Ադոլֆը ամեն ճակատամարտից առաջ ծունկի էր բերում իր բանակները Տիրոջ առջև:
     Կրոմվելի զինվորների համար մահը նահատակություն էր հավատքի համար: Նրա բանակներում սպաները կատարում էին քահանայի դեր:
     Սովորովի ամենասիրած խոսքն էր՝ <<Աստված է մեզ առաջնորդում, նա՛ է մեր զորավարը>>:
     Ազատասիրության կրակով իր մարտիկների սիրտը վառում էր Գարիբալդին:
    Իսկ Բոնապարտը՝ ծանոթ ֆրանսիացու հոգուն՝ իր զինվորի և զորավարի ոգևորության աղբյուրը դարձնում էր պատվո լեգեոնը:
     Եթե խոսքդ հայրենիքի  մասին է, մի՛ խոսիր, այլ խոսեցրու հայրենիքը: Այս ձևով վարվիր և հերոսների և նահատակների նկատմամբ: Մի խոսիր, այլ խոսեցրու նրանց, խոսիր, զգալով նրանց սրտի զարկը, շունչը, ներկայությունը:
    Երբ ես խոսում եմ Հայաստանի մասին, խոսքեր չէ, որ փնտրում եմ մտքերս արտահայտելու համար, այլ՝ հայրենիքիս հոգևոր դեմքը, որ՝ նրանով գինովցած սիրահար, կարողանամ սերս, կարոտս, պաշտամունքս փոխանցել լսարանիս:
     Գիտական դարձվածքներ չի սիրում զինվորը:
     Հեռո՛ւ դատողություններից: Մի՛ փոլիսոփայիր, մի՛ ապացուցիր, այլ եղիր պատկերավոր և հոգեգրավ: Շատախոսության տեղ չի կռվադաշտը՝ <<քիչ խօսէ, շատ ակօսէ>>: Խոսի՛ր զինվորիդ սրտի հետ:

23.12.2013

ՄԵԾԱԶՈՐ ՄԻՀՐԻ ԾՆՈՒՆԴԸԱյս կամ այն ցեղը մոտավոր ճշտությամբ դիմագծելու համար`
նրան պիտի դիտել իր հոգու հայելու`
իր կրոնի մեջ, որովհետև ցեղի մոտավոր
ինքնահայտնությունը հնարավոր է միայն իր
աստվածների՛ միջոցով: Իր մտաբարոյական
զարգացման չափով, ցեղն իր կրոնի մեջ
դնում է իր հոգեբանական գծերը, իր աշխարհզգացությունը,
իր բնազանցական էությունը: Հայը լինելիական է,
 - հաստատում է հայոց հեթանոս կրոնը:
Լինելիակա՛ն է հայը – ահա՛ ակն ու աղբյուրը՝
մեր մեծ Հույսի և Զորույթի: Այս է, որ
հուրախություն թուրքի, դեռ չի գիտակցում հայ
մտավորականությունը` իր մեծամասնության մեջ:
Գարեգին Նժդեհ
Ձմեռային արևադարձ է, և Հայը հազարամյակներ շարունակ, այս օրը տոնել է Մեծազոր Միհրի ծնունդը: Երկնային Լույսի և Արեգակի, Ճշմարտության, Ներազգային Համաձայնության լուսաճաճանչ Դիցն է Միհրը՝ Արարչադիր օրենքի մարմնավորողն ու հովանավորը: Արարչի ամենատես ու արդարադատ որդին, Տիեզերական Ջահը ձեռքին հսկում է Արարչական օրենքների, Աստվածադիր կարգի պահպանմանը, նաև՝ օրենքներ է սահմանում, հետևում տիեզերական ներդաշնակությանը, Հայորդիների համաձայնությանն ու միաբանությանը: Ժայռածին է մեծազոր Դիցը: Ամեն օր, իր ոսկյա մարտակառքով նա բարձրանում է Արագածի վեհաշուք գագաթն ու այնտեղից հսկո՛ւմ Հայոց Հայրենիքին: Ստի ու կեղծիքի ոխերիմ թշնամի՛ն է Արդարադատ Դիցը, ուստի Հայը երբե՛ք չի ստել: Պահիր ու պաշտպանի՛ր Ազգդ ու Հայրենիդ,- պատգամում է Միհրը, և Միհրապաշտ Հայքում ծաղկո՛ւմ էին մեր Ազգն ու Հայրենին: Ոչնչացրո՛ւ թշնամուդ,- պատգամում է Միհրը, և Հայոց Արևապաշտ Տիրակալներն իրենց կյա՛նքն էին անցկացնում՝ մեր Տեսակին սպառնացող ամենաչնչին վտանգն իսկ, իր բնում խեղդելու համար: Եղիր հաստատակամ ու խիզախ՝ ռազմի դաշտում,- կամենում է Միհրը, և Հայ զինվորի անունը հոմանիշ էր քաջության ու արիությա՛ն: Ապրիր ազատ ու պատվավոր, - պատգամում է Միհրը, և հեթանոսը Հայն իր ամենազոր Դիցի այս պատգամնե՛րն էր տարածում՝ մինչև այնտեղ, ուր հասնում էր Հայոց ռազմիկների սուրը: Դարերի ընթացքում, նենգափոխվեց ու գլխիվայր շրջվեց Հայոց Արէգ-Դիցի պաշտամունքի խորհուրդը, և նրա կենսածին, արդար ուժի և հպարտանքի աղբյուր հանդիսացող պատգամները փոխարինվեցին «սնանկների ու տնանկներիե վարդապետությամբ: ՈՒ Հայոց Լուսեղեն Դիցի հմայքը, ուժն ու խորհուրդն հիշեցնող ամեն ինչ խարանվեց ու պարփակվեց չարամտորեն հորինված մեկ անվան մեջ՝ «Վատմիհրե: Բայց իզուր. Ագռավաքարում անշե՛ջ է պահվում արտացոլումը մեհենական սրբազան հրի՝ Միհրական Օխնուկ Կրակը, որ, ժայթքե՛լու է դեռ, դո՛ւրս է ելնելու Մհերի հետ ու մաքրագործելով յուրաքանչյուրիս սիրտն ու հոգին, Հայ Ոգու Փառքի նոր ոսկեդա՛րն է բերելու աշխարհին: Մեր գյուղերում, դեռ ավետո՛ւմ են աքաղաղները սրընթաց վերելքն ամեծազոր Դիցի՝ Արագածն ի վեր. ամեն այգաբաց, այստե՛ղ է հսկվում, նախապատրաստվում այն օրը, երբ Միհրի տոնը նշող Հայկազունները կվերականգնեն մեհյանները նաև՝ Դերջանում, Վասպուրականում, ու այլուր: Իսկ մինչ այդ,
Միհրական Հուրը թող երբե՛ք չլքի Հայոց սրտերը: Բարի Լույսն ու Արեգակը թող պահպանե՛ն Հայի ուժը, արարելու կամքն ու նվիրումը: Մեծազոր Դիցի կամքով երկնքում ամբարվող սրբազան մեղրը թող ծորա՛ ամեն պահ՝ Հայոց սուրբ հողին: Թող բարի՛ք երկնեն Հայոց դաշտերը: Թող երկա՛թ կռեն Հայոց լեռները: ՈՒ թող մեծ Միհրի սուրբ հրո՛վ օծվեն Հայոց սրտերը: Շնորհավոր և Ավետիս՝ բոլո՛ր Հայերին:
«Հայրենիքե Ակումբ 

ԱԳՈՒԼԻՍԻ ԿՆՈՋ ՏԱՐԱԶԱգուլիս, հին ձևը Ագուլիք, տեղական բարբառով՝ Յագյուլիս, վերին և ներքին: Բնակավայր պատմական Հայաստանի Վասպուրականի Գողթն գավառում, որն այժմ գտնվում է նախիջևանի Օրդուբադի շրջանում: 
    Վերին Ագուլիսում կառուցված էր հին հայկական գյուղաքաղաք լեռան ժայռոդ լանջին: Բնակիչները հայեր էին, որոնք իրենց կոչում էին՝ <<Զոկեր>> և խոսում էին յուրահատուկ բարբառով ու մեծ մասամբ մետաքսագործներ և առևտրականներ էին:
     Առաջին անգամ 16-րդ դարում Ագուլիսը հիշատակվում է որպես Ռուսաստանի, Պարսկաստանի, Արևմտյան Եվրոպայի ու Հնդկաստանի հետ առևտրական կապեր ունեցող վաճառաշահ քաղաք: Տարբեր շրջաններում Ագուլիսում կառուցվել է 12 եկեղեցի և վանք: Հռչակավոր է մասնավորապես Սուրբ Թովմա Առաքյալի՝ Ագուլեցոց վանքը, որի մուտքի վրա փորագրված է 1694 թիվը:  Վերին Ագուլիսը նշանավոր է եղել իբրև հայ կարևոր գրչության կենտրոն. Սուրբ Թովմա Առաքյալի վանքում գրվել են բազմաթիվ ձեռագրեր:
      Ագուլիսում են ծնունդ առել հայ ժողովրդի նշանավոր մտավորականներ Զաքարիա Ագուլեցին, Ա. Արասխանյանը, Ա. Քալանթարը և ուրիշներ:
     Ագուլիսի գրավումը, որը տեղի է ունեցել 1752 թվբականին Ատրպատականի Ազատ Իշխանի կողմից՝ պատմության մեջ հիշվում է որպես մեծ աղետ: Հակառակ դիմադրության Ագուլիսցիները պարտվեցին, մի մասը փրկվելով գաղթեց դեպի Շուշի, իսկ Ազատ Իշխանը 1200 գերիներով հեռացավ դեպի Պարսկաստան: Ագուլիսցիները 1820 թ-ին գնեցին քաղաքը պարսից գահաժառանգ Աբբաս-Միրզայից, ըստ 1879 թվականի մարդահամարի, քաղաքը ունեցել է 990 բնակիչ: 

19.12.2013

ԹԱՎՐԻԶԻ ԿՆՈՋ ՏԱՐԱԶԹավրիզ, նախկինում Դավրեժ, քաղաք՝ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում: Հայերի Թավրիզ հաստատվելու մասին ստույգ տեղեկություններ չկա, սակայն հայտնի է 11-րդ դարում Սելջուկները Հայաստանից հազարավոր հայեր գերեվարել և բնակեցրել են Թավրիզում:
    Թավրիզում հայերի թիվը նվազել  կամ աճել է Իրանում տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների պատճառով: 19-րդ դարի երկրորդ կեսերին Իրանի կառավարությունը երկրի շահերը նկատի ունենալով, որոշ արտոնություններ է տալիս իրանահայ համայնքին և Թավրիզի հայերին: 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին հայ բնակչության թիվը հասել էր 5500-ի: Թավրիզը եղել է նաև Ատրպատականի հայոց թեմի կենտրոնը:
      Միջնադարում Թավրիզը գեղարվեստական, արհեստագործական, մասնավորապես՝ գորգագործության և կերպարվեստի խոշոր կենտրոնն էր:
     1334 թ-ին Թավրիզում գրված  հայկական մի ձեռագիր հիշատակարանում հիշվում է երկու եկեղեցի՝ Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Աստվածածին, իսկ 1345 թ-ին մեկ այլ ձեռագրում հիշվում է թե Թավրիզը համարվում է ոչ միայն պարսիկների, այլ նաև հայերի մայրաքաղաք: 1829-30 թթ հայերից շատերը գաղթեցին Արևելյան Հայաստան:
     Եկեղեցիներին կից գործել են դպրոցներ, 1852 թ-ին բացվել է Ներսիսյան դպրոցը., իսկ 1875 թ-ին Հայկազյան և Արամյան դպրոցները: 1889 թվականին Թավրիզում հիմնադրվել է առաջին հայկական տպարանը: Հանրային և մշակութային կյանքը 1898 թ-ին կազմակերպել և ղեկավարել լսարանական կազմակերպությունը, որը հիմք է  դրել քաղաքի հանրային և մշակութային կյանքին:
      1903 թ-ին լույս է տեսել Գործ թերթը, իսկ մշակութային կենտրոն է հիմնվել 1916 թ-ին իսկ առաջին թատերական ներկայացումը տրվել 1879 թվականին: Թավրիզում է ծնվել մատենագիր, պատմաբար Առաքել Դավրիժեցին: