21.03.2013

ԿԱՐԻՃ

Խորհրդանշում է Չարը՝ նախնական ներդաշնակ աշխարհակարգի խախտումը, աշխարհի չարացումը, որն արտացոլվել է աստղային երկնքում՝ նախնական կենդանաշրջանի փոփոխմամբ. Կարիճը մխրճվել է Օձակալի տիրույթ: 
Որոշ հանգամանքներ գալիս են հաստատելու այս միտքը. 
Ա. Ըստ հայոց ավանդազրույցի, Աստված կարիճ չի ստեղծել. այն առաջացել է դավաճանների ու ազգուրացների գերեզմաններից: 
Բ. Քրիստոնեական խորհրդապաշտությունում կարիճը նմանեցվում է Չարին, նրա հետ է զուգորդվում Հուդան: 


Գ. Աստղային պատկերասրահում երևում է Օձակալ դյուցազնի մարտը Կարիճի հետ: Ընդ որում, հսկայի ոտքը կարիճի գլխավերևում է: Ասես, ուզում է ոտքով տրորել, ինչպես Վահագնի հայտնի վիշապամարտում՝ Վահագնը տրորում է Վիշապի գլուխը: Կարիճի վրա է ուղղված նաև Աղեղնավորի խորհրդապատկեր մարդաձիու նետը: 
Մեզանում Կարիճը պատկերված է ձեռքերում զույգ կարիճներ բռնած կնոջ տեսքով: Սա աստղատանն իշխող դիցուհի է: Հնարավոր է, որ մեր նախնիները Չարին պատկերացրել են, որպես կին դիցէակ (օրինակ, ժողովրդական հավատալիքների Ալքը): 

http://www.haykjanner.org/%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D6%80.ws

Комментариев нет:

Отправить комментарий